Secretaría Xeral para o Deporte Da Xunta de Galicia

Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte Da Xunta de Galicia e la Asociación Inserta Empleo e Ilunion Empleo para a posta en marcha do programa “Eu son DGAN” en pro da inserción laboral dos deportistas de alto nivel con e sen discapacidade.

Partes Firmantes

Secretaría Xeral para o Deporte Da Xunta de Galicia e la Asociación Inserta Empleo e Ilunion.

Objeto

Facilitar el desenvolvimiento profesional y la integración laboral de los deportistas gallegos de alto nivel con algún tipo de discapacidad una vez finalizada su trayectoria en el ámbito deportivo.

Fecha de inicio
Fecha fin
Obligación económica
No aplica
Tipo de colaboración
Convenio